Nydala Klosterträdgård

HEM
NYDALA KLOSTER

Nydala kloster grundades 1143 av Franska cisterciensermunkar och var tillsammans med Alvastra ett av våra första munkkloster. Klostren skulle enligt ordensreglerna vara självförsörjande på bland annat grönsaker, frukt, örter och kryddor. Efter Vadstena var Nydala Sveriges godsrikaste kloster vid medeltidens slut men idag finns inga skriftliga källor som berättar om dess klosterträdgårdar. För nära 900 år sedan anlände de munkar som skulle grunda Nydala kloster till Sverige. Sedan dess har klostrets öde kantats av både glädje och tragedier. Läs mer om de med- och motgångar munkarna fick uppleva och vad som hände med klostret sedan munkarna tvingats lämna det.

1100-talet

1143

Munkarna kommer En skara munkar från nordöstra Frankrike når slutet på sin långa resa. De kallade sitt nya hem för Nova Vallis, den nya dalen/Nydala.Till minne av sitt moderkloster Clairvaux/Clara-Vallis (den ljusa dalen). Mark och gårdar hör till skänkta av kungen och biskopen.

1164

Några av munkarna skickas till Roma Kloster för att där bilda Roma kloster.

1200-talet

1266

Det tog drygt hundra år för att färdigställa klostret, men 1266 invigdes den nya klosterkyrkan.

1200-talet

Klostret växte sig allt större och rikare genom donationer från Götaland och Svealand.

1500-talet

1521

Nydala blodbad Kristian Tyrann på väg hem till Danmark efter Stockholms blodbad tar vägen förbi Nydala. Han blir väl mottagen men tackar för gästfriheten genom att dränka munkarna i sjön Rusken.

1527

Kung Gustav Vasa tar sig rätten att lägga beslag på kyrkan och klostrets ägodelar. Han tillsätter administratörer på klostret som skall se till att försörja munkarna.

1529

Munkarna drivs bort från klostret genom att en nytillsatt administratör enligt kungen inte lägre behövde sörja för munkarnas uppehälle.

1600-talet

1600-talet

Under två decennier har klosterkyrkans östparti restaurerats och invigdes 1688. Detta är den nuvarande församlingskyrkan.

1900-talet

1952

Restaurering av klostrets forna portkapell den s k bondkyrkan påbörjades på 40-talet. 1952 invigdes den.

2000-talet

2004

Projekt Nydala kloster startades.