Nydala Klosterträdgård

Välkommen till Nydala klosterträdgård

KLOSTERTRÄDGÅRDEN

Föreningen Nydala klosterträdgård hälsar välkommen till Nydala och till trädgården som anlagts efter medeltida förebilder. Trädgården
har successivt anlagts på platsen för att visa
hur en ört- och kryddgård samt en humlegård kan ha sett ut under klostertiden. Här på hemsidan berättar vi bl a hur det gått till och
vilka växter som planterats.

För dig som har vägarna förbi är trädgården
alltid öppen för besök.

Broschyr och växtlistor finns i informationslådan när du är på plats.

Välkommen!

STUDIEBESÖK - TEMAARBETEN

Föreningen Nydala klosterträdgård ordnar en rad aktiviteter på temat medeltid, äldre växter och klosterhistorik. Det är också en perfekt plats för
skolor och studiegrupper att genomföra praktiskt historiearbete på plats.

  • studiebesök
  • seminarier/föreläsningar
  • utställningar
  • kurser
  • studiecirklar
  • teaterföreställningar

AKTIVITETER

Onsdagar jämna veckor träffas vi klockan 14.00 i klosterträdgården för att rensa och hålla snyggt.
Alla är välkomna att hjälpa till!
Ta med ditt eftermiddagsfika och kom med i gemenskapen!

Söndagen den 16 juni klockan 10.00 Blomstervandring på BLOMMORNAS DAG! Samling på klosterkyrkans parkering!
Ta med fikakorg!
Alla varmt välkomna!

Välkommen på en guidad tur i Nydala klosterkyrka och klosterträdgård!
26 juni 18-19
3 juli 18-19
10 juli 18-19
17 juli 18-19
24 juli 18-19
31 juli 18-19
Hembygdsmuséet har öppet efter guidningen!
Bokförsäljning!

Fredagen den 28 juni kl 14-17
Föreningen Nydala klosterträdgård bjuder på fika i klosterträdgården!
Varmt välkomna!

NYHETER