Nydala Klosterträdgård

HEM
LÄNKAR

Kontakta oss/Bitte kontakten Sie uns/Please contact us

HITTA HIT!

Nydala ligger längs väg 127 ca 2,3 mil nordöst om Värnamo.
Från motorväg E4 välj avfart Värnamo norra mot Vetlanda.
Från väg 127 är det skyltat mot Nydala klosterkyrka.

Helena Johansson (ordförande)
Margareta Lindberg (kassör)
Inger Hoppe (webredaktör)
Värnamo Pastorat

Församlingsexpeditionen Värnamo