Nydala Klosterträdgård

HEM
LITTERATURLISTA

OM NYDALA KLOSTER OCH KLOSTERTRÄDGÅRDEN

Medeltida klosterträdgårdar – inte bara örter
Av Maria Flinck (2008)
Rapporter från Nydala eller beställning se vidare.

I en klosterträdgård: gamla växter återförs
av Hanne Romanus Haas (2007)
Artikel i: Populär arkeologi, 2007 nr 4, s 26-27

Medeltida trädgård. Med avstamp i historien för nuet och framtiden, Seminarierapport 5, Nydala den 30 november 2006
Redaktör Jonas Haas och Hanne Romanus Haas (2006)
Rapporter från Nydala  eller beställning se ovan under Rapporter från Nydala.

Medeltida trädgårdsväxter: att spåra det förflutna, Seminarierapport 4, Nydala den 18 maj 2006
Redaktör Jonas Haas och Hanne Romanus Haas (2006)
Rapporter från Nydala eller beställning se ovan under Rapporter från Nydala.

Medeltida paradis: cisterciensernas värld på jorden, Seminarierapport 3, Nydala den 1 december 2005
Redaktör Jonas Haas och Hanne Romanus (2006)
Rapporter från Nydala eller beställning se ovan under Rapporter från Nydala.

Sten, jord och klosterliv: Cistercienserna i Europa och Sverige, Seminarierapport 2, Nydala den 14 april 2005
Redaktör Jonas Haas och Hanne Romanus (2006)
Rapporter från Nydala eller beställning se ovan under Rapporter från Nydala.

Från tro till vetande?: Trädgårdsarkeologi vid Nydala kloster, Seminarierapport 1, Nydala den 3 maj 2004
Redaktör Jonas Haas (2006)
Rapporter från Nydala eller beställning se ovan under Rapporter från Nydala.

Projekt Nydala klosterträdgård: att med historien som varp väva dagens kulturengagemang
Av Hanne Romanus (2006)
Artikel i: Växjö stifts hembygdskalender, 2006/2007, s 64-74

Nydala klosters kopiebok. 7, Ödestugu och Malmbäcks socknar
av Thorleif Jostad (2005), 142 s

Projekt Nydala klosterträdgård
av Ann-Marie Nordman (2005)
Artikel i: Urminne, 2005 nr 5, s 5-9

Recreating the past
Recreating the Past or Confirming the Present? – The Process of Reconstruction as a Means of Interpretation”
av Hedvig Mårdh (2004)
Magisteruppsats inom magisterprogrammet i internationella museistudier vid Göteborgs universitet, 80 p. Syftet med uppsatsen är att undersöka de teoretiska och praktiska aspekterna av rekonstruktion. Fokus ligger på rekonstruktioner i full skala av byggnader och trädgårdar, främst i Sverige men även med internationella utblickar.

Uppsatsen kan laddas ner gratis (se nedan) eller beställas i kompendieformat av Hedvig Mårdh på hedmurk@hotmail.com  
Ladda ner hela uppsatsen (PDF: 1820 kB)

På jakt efter en klosterträdgård
av Hanne Romanus (2004)
Artikel i: Populär Arkeoologi, 2004 nr 3, s 3-7

Våra äldsta klosterbrev
av Claes Gejrot (2003)
Artikel ingående i: Kyrka, helgon och vanliga dödliga (Årsbok för Riksarkivet och landskarkiven), s 22-34

Nydala kloster. Andligt centrum och maktfaktor i det medeltida Småland
av Lars Aldén (1998) Medverkande Claes Gejrot m.fl.
Utgiven av Växjö Stiftshistoriska Sällskap 1998, 104 s
Boken kan beställas genom Lars Aldén. 
e-mail: lars.alden@swipnet.se

Nydala klosters äldre jordinnehav: en historisk-geografisk undersökning av gods och godsutveckling 1143-1280
av Clas Tollin
Utgiven av Stockholms universitet, 78 s

Diplomata novevallensia: the Nydala charters 1172-1280: a critical edition with an introduction, a commentary and indices
av Claes Gejrot (1994)
Utgiven av Almqvist och Wiksell International, 237 s.

Martyrerna i Nydala: roman från Christiern Tyranns tid i Sverige
av Allan Rydén (1992), 195 s.

Nydala kloster och den tidigmedeltida nyodlingen
av Clas Tollin (1987)
Artikel/kapitel som ingår i Bebyggelsehistorisk tidskrift, Uppsala, 1987 (nr 13), s 129-140.

Nydala kloster
av Ingrid Swartling (1968, 1976)
Utgiven av Nydala kyrkoråd 1968, 15 s.
Ny upplaga 1976 med tillägg om Nydala herrgård sammanst. av Lennart Lindberg och BooHansen, 20 s.
Tysk översättning (1976 års upplaga) tryckt 1988 och utgiven av Nydala kyrkoråd. Översättning Irene Johansson.
Engelsk översättning (1976 års upplaga) tryck 1995 och utgiven av Nydala kyrkoråd. Översättning Lars-Håkan Svensson

En fejd mellan Nydala kloster och smålandsbönder, striden om skogarna Flata och Nutahult under förra hälften av 1200-talet
av Harry Hansson (1963), 37 s:

En bok om Nydala kloster
Redigerad av Egil Lönnberg (1943), 137 s

Om munkar, mässor och mirakler
av Toni Schmid (1943)

Nydala klosters kopiebok
av Erik Ruben Eriksson (1943)

OM CISTERCIENSERKLOSTER

Kloster och aristokrati. Nunnor, munkar och gåvor i det svenska samhället till 1300-talets mitt.
av Catharina Andersson (Göteborg 2006).
Doktorsavhandling vid Historiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Den reformerade världen. Monastisk och materiell kultur i Alvastra kloster från medeltid till modern tid.
av Elisabet Regner (2005).
Doktorsavhandling vid Institutionen för Arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet.

Ora et Labora. Varnhems klosterkyrka under nio sekler.
Redaktör Johnny Hagberg. Utgiven av Skara stiftshistoriska sällskap (Skara 2005).

Gyldendals bog om danske klostre
av Jens Anker Jørgensen och Bente Thomsen (2004).
På ett överskådligt sätt presenteras de olika klosterordnarna och klostren i Danmark fram till reformationen. Boken kan beställas hos danska och svenska bokhandlare (ISBN: 87-02-02021-1) eller genom att kontakta Esrum Klosters klosterbutik.
Adressen är Esrum Kloster, Klostergade, 3230 Græsted, Danmark.
Telefon +45 4836 0400 eller e-mail kloster@esrum.dk. Klostrets hemsida www.esrum.dk.

Cistercienserkloster. Historia och arkitektur.
av Henri Gaud och Jean-François Leroux-Dhuys ( 2001).
utgiven av Könemann, Köln 2001

TRÄDGÅRDSHISTORIA OCH TRÄDGÅRDSARKEOLOGI

Millefolium, rölika och näsegräs. Medeltidens svenska växtvärld i lärd tradition.
av Inger Larsson (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, 2009)

Klostermuseernas trädgårdar – fanns det bara örter på medeltiden?
Maria FLinck (2008)
Hämta rapporten (PDF: 1,2 MB)
Pris vid beställning av tryckt version 50 kr

Lilla Klosterapoteket. Medicinalväxter och huskurer i urval.
av Pater Kilian (2007)

Föreställningar om det förflutna. Arkeologi och rekonstruktion.
av Bodil Petersson (2003).
Doktorsavhandling vid Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet.
Utgiven av Nordic Academic Press, Lund

Trädgårdsarkeologi
av Katarina Frost
Artikel i: Populär Arkeologi, nr 2 1999, årgång 17 (Luleå 1999)

Arkeologi i trädgården. Så kom trädgårdsväxterna till Norden.
av Kjell Lundquist
Artikel i: Populär Arkeologi, nr 2 1999, årgång 17 (Luleå 1999)

Europas trädgårdar
av Maria Blennow (Lund 1995)

Tusen år i trädgården
av Maria Flinck (Värnamo 1994)

The medieval garden
av Sylvia Landsberg (British Museum, London 1998)

Mediaeval gardens
av John Harvey (London 1981) (ej längre i tryck men är tillgänglig genom fjärrlån).

En myckit nyttigh Örta-Book
av Arvid Månsson Rydaholm (Stockholm 1642/Stockholm 1987) Faksimilutgåva utgiven av bokförlaget Rediviva

Liber Herbarum / Henrik Harpestræng
utgiven av Poul Hauberg (Köpenhamn 1936