Nydala Klosterträdgård

HEM
Klostrets byggnader
Klostrets byggnader

Klosterkyrkans byggnader

Klosterkyrkan, konventslängorna och helt eller delvis bevarade medeltida byggnader

A

Klosterkyrkan

 
A1Klosterkyrkans högkor, korkapell och tvärskepp. Dessa byggnadsdelar från 1100-talet utgör idag tillsammans med trätornet den nuvarande församlingskyrkan.
A2Klosterkyrkans långhus, endast nederdelen av västgaveln och låga rester av sidoskeppens murar är idag synliga ovan mark.
BÖstlängan var prästmunkarnas länga.
B1Östra längans bottenvåning innehöll sakristian, kapitelsalen och prästmunkarnas arbetssal samt latriner.
B2Östra längans övervåning innehöll prästmunkarnas sovsal.
CSydlängan 
C1Prästmunkarnas matsal.
C2Värmestugan. Det enda rum i klostret, förutom köket, där man enligt klosterregeln fick ha en eldstad.
C3Klosterköket.
DKorsgången löpte i fyrkant kring klostergården.
EVästlängan var lekamannabrödernas länga.
E1Västlängans bottenvåning innehöll lekmannabrödernas kapitelsal och matsal / arbetssal samt latriner.
E2Västlängans övervåning innehöll lekmannabrödernas sovsal. 
FBondkyrkan, klostrets forna portkapell.
GDet så kallade Klosterstallet är en delvis bevarad medeltida byggnad (ett magasin?)
HKlausurmuren, ett delvis bevarat parti av den omgärdningsmur som avskilde klostret från den profana världen.
IMedeltida byggnader. Delvis bevarade byggnader öster om klosterkyrkan. Under medeltiden var dessa byggnader nästan helt omflutna av vatten.
Rekonstruktion© 1992-93 Bo Södervall (illustration) Jan O.M. Karlsson (ritningar och vetenskapligt underlag)