Nydala Klosterträdgård

HEM
Cistercienserna

Cistercienserorden - En kort bakgrund

INTERNATIONELL KLOSTERORDEN

Tillsammans med Alvastra

 I Östergötland var Nydala det medeltida Sveriges äldsta

 munkkloster. Båda grundades 1143 och tillhörde den då knappt 50 år gamla cistercienserorden. Cistercienserorden uppstod i slutet av 1000-talet i Burgund (vindistriktet Bourgogne) i nordöstra Frankrike som en protest- och reformrörelse inom det kristna klosterväsendet.

Ordens första kloster grundades i ödemarken utanför staden Dijon på en plats som kallades Cîteaux (latiniserat till Cistercium). Ordensgrundaren Robert samlade omkring sig en skara munkar som ville återvända till det enkla liv i bön och arbete som beskrevs i den klassiska kristna klosterregeln från 500-talet, den Helige Benedikts av Nursia regel. Det man protesterade emot var den världsliga rikedomen och vällevnaden i sin tids klosterliv.

FEM HUVUDKLOSTER

Efter strapatser och motgångar under de första dryga tio åren kunde klostret i Cîteaux år 1113 grunda sitt första dotterkloster La Ferté som 1114 följdes av Pontigny och år 1115 av Clairvaux och Morimond. Tillsammans med moderklostret Cîteaux kom dessa fyra att räknas som ordens stam- eller huvudkloster. Cisterciensernas tankar om ett enkelt liv i hårt arbete vann starkt gehör i den kristna världen och man kan faktiskt tala om en väckelserörelse för enkelhet och renlärighet inom klosterväsendet under 1100-talet.

EN STOR KLOSTERFAMILJ

Redan i slutet av 1110-talet startade en explosionsartad expansion för den cisterciensiska klosterfamiljen. Mellan åren 1110 och 1153 grundades nära 350 cisterciensiska munkkloster i Europas fyra hörn, från Portugal och Irland i väster, Sicilien och Cypern i söder, via Ungens och Polen i öster till Sverige och Norge i norr. De allra flesta av dessa nya kloster utgick från Clairvaux, som från grundandet till 1150-talets början leddes av den karismatiska abboten Bernhard av Clairvaux († 1153 och helgonförklarad år 1174). Flest cistercienserkloster fanns det under 1500-talets första hälft då orden omfattade nära 700 munkkloster och 900 nunnekloster.
Alvastra och Nydala räknas som de 40:e och 41:a dotterklostren till Clairvaux och de första cisterciensermunkarna i Sverige utsändes av den Helige Bernhard personligen för att verka bland ”de råa och vilda nordborna”.

Text: Jan O.M. Karlsson © 1992/93